Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu multikino.pl

 1. Użyte w niniejszej Polityce Prywatności pojęcia mają następujące definicje:
  1. „Usługodawca" - właściciel Serwisu to jest Multikino S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przeskok 2 (00­-032 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000284604, posiadająca kapitał zakładowy 88.033.230,90 zł, REGON: 013122196, NIP: 521-28-93-057.
  2. „Usługobiorca" - oznacza osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, osobę fizyczną, która korzysta z usług udostępnianych przez Serwis (rezerwacja/zakup biletu, możliwość zapisania się na newsletter).
  3. „Użytkownik" - każdy Usługobiorca oraz każda osoba (internauta), która odwiedza stronę www (i wszystkie podstrony) pod którą dostępny jest Serwis.
  4. „Polityka Prywatności" - niniejszy dokument.
  5. „Serwis" - serwis internetowy dostępny pod adresem www.multikino.pl.
  6. „Cookies, Ciasteczka" - dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika, ułatwiające korzystanie ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Informacje na temat administratora danych, a także o przysługujących Usługobiorcy i Użytkownikowi uprawnieniach w zakresie ochrony danych zostały zamieszczone w Rozdziale 8 Regulaminu zakupu i rezerwacji biletów poprzez stronę internetową www.multikino.pl dostępnego pod adresem: https://multikino.pl/rodo
 3. Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Usługodawca oświadcza, że każda osoba zatrudniona przez Usługodawcę lub działająca na jego rzecz która zostanie dopuszczona do przetwarzania danych osobowych zostanie zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo udostępniania danych urzędom i organom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. organom ścigania, sądom.
 6. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, podane przez Usługobiorcę w trakcie dokonywania płatności przetwarzane są przez PayPro S. A. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000347935), adres: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań lub przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000274399) adres: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań jako instytucje płatnicze pośredniczące w realizacji płatności.
 7. Usługodawca informuje, że Serwis zbiera wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies, które mogą być łączone z danymi osobowymi np. danymi podawanymi w trackie rejestracji konta w serwisie www.multikino.pl..
 8. Usługodawca informuje, że pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. Dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
  2. Utrzymania sesji Użytkownika (jeśli jest załogowany), co oznacza, że Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie dokonywać logowania.
  3. Tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych.
 9. Usługodawca informuje, że w ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies:
  1. Session cookies, czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
  2. Persistent cookies, czyli pliki, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 10. Usługodawca informuje, że w ramach Serwisu – ze względu na cel zastosowania - stosowane są następujące typy plików cookies:
  1. Takie, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu.
  2. Takie, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.
  3. Takie, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  4. Takie, które umożliwiają zapamiętywanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik.
  5. Takie, które umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań (reklamowe pliki cookies).
 11. Usługodawca wskazuje, że oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) może domyślnie dopuszczać przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies np. w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym.
 12. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Poniżej podajemy linki do informacji na temat zarządzania plikami cookies udostępnionymi przez wiodących producentów przeglądarek internetowych:
 13. Firefox.

  Internet Explorer.

  Chrome.

  Safari.

  Opera.

 14. Usługodawca informuje, że stosowanie przez Użytkownika ograniczeń w zamieszczaniu plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 15. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Usługodawcą reklamodawców oraz partnerów biznesowych.