Newsy

EDUKACYJNIE O: „Zielona granica”. Humanistyczna opowieść o pomocy potrzebującym

Trudno znaleźć we wrześniowym repertuarze tytuł, który zagrzewałby kinomanów do tak gorących dyskusji jeszcze przed premierą. Mowa o polskim filmie, który w trakcie minionego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji został uhonorowany nagrodą specjalną. Dlaczego jeszcze tak dużo mówi się o „Zielonej granicy”, najnowszym dziele Agnieszki Holland? Jednym z powodów z pewnością jest fakt, że reżyserka wzięła na warsztat trudny i aktualny temat kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej.

Dlaczego uważamy, że to ważna propozycja dla licealistów, nauczycieli/-ek historii i teraźniejszości, etyki oraz wychowawców? Naszym zdaniem „Zielona granica” to uniwersalna opowieść, która pokazuje różne postawy wobec ofiar kryzysu i staje w obronie najważniejszych humanistycznych wartości.

Jakie wartościowe edukacyjnie zagadnienia znajdziesz w „Zielonej granicy”?

  • Kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej. Jak o nim rozmawiać? Warto podjąć ten trudny i ważny temat z uczniami po seansie. Film przedstawia spojrzenie na sytuację na granicy polsko-białoruskiej z trzech różnych perspektyw: uchodźców, aktywistów i strażników granicznych. Seans z pewnością będzie angażującym wstępem do rozmowy na temat wyzwań związanych z kryzysem humanitarnym, stojących za nim przyczyn oraz tego, co można zrobić, by pomóc potrzebującym.
  • Ćwiczenie z empatii wobec drugiego człowieka. „Zielona granica” w przejmujący sposób ukazuje dramat osób, które ucierpiały w wyniku sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Poznajemy historię syryjskiej rodziny, która ucieka przed wojną oraz towarzyszącej im nauczycielki z Afganistanu. Bohaterowie bezskutecznie poszukują azylu, nie mogą bowiem przekroczyć polskiej granicy. Głód, trudne warunki pogodowe, brak dostępu do pomocy medycznej – z jakimi jeszcze problemami zmagają się na co dzień uchodźcy? Pokazując różnorodne historie i trudne doświadczenia jednostek, film ma szansę uwrażliwić Twoich uczniów na krzywdę drugiego człowieka. Pozostawi ich także z ważnym przesłaniem: „nigdy nie bądź obojętny”.
  • Jak pomagać? O różnych formach aktywizmu. Film przedstawia także historie ludzi, którzy starają się pomóc uchodźcom na granicy. Pokazuje, że sens mają zarówno jednostkowe działania, jak i zorganizowane akcje pomocowe na dużą skalę. Z tego powodu seans może być pretekstem do rozmowy na temat pomocy humanitarnej oraz zajmujących się nią organizacji. Warto będzie także wspólnie zastanowić się, co można zrobić, by realnie wesprzeć potrzebujących (m.in. zbiórki na pomoc bezpośrednią, działania w wolontariacie).
  • Refleksja o prawach człowieka. Są niezbywalne i nienaruszalne. Przysługują każdej osobie na świecie bez względu na rasę, płeć, język, wyznanie i pochodzenie społeczne. Postulują poszanowanie najważniejszych wartości, takich jak m.in. życie, wolność, godność, bezpieczeństwo osobiste, zakaz tortur i nieludzkiego traktowania. Jak należy się zachować, kiedy są łamane? Do jakich organizacji można się wtedy zwrócić? Wydarzenia przedstawione w „Zielonej granicy” mogą być wstępem do rozmowy także na ten temat.
  • O najważniejszych humanistycznych wartościach. Empatia i solidarność wobec potrzebujących, niesienie bezinteresownej pomocy, poszanowanie cudzej godności i człowieczeństwa – „Zielona granica” pokazuje wzory postaw, jakimi warto się inspirować. To film o niełatwych dylematach moralnych (jaką postawę przyjąć wobec cierpienia, którego doświadczają inni ludzie? Czy warto zawsze działać w zgodzie z własnym sumieniem?), który finalnie pozostawia jednak widza z dużą dozą nadziei.

Na seans „Zielonej granicy” zapraszamy do Multikina już od 22 września. By zamówić seans dla swojej grupy, skontaktuj się ze specjalistą ds. kluczowych klientów.


Zielona granica

Zielona granica

Dramat Od lat: 15 153 min

Więcej o filmie