Newsy

EDUKACYJNIE O: W nich cała nadzieja. Czy tak będzie wyglądał nasz koniec?

Popularność wielkich produkcji postapo, pobudzających naszą wyobraźnię kolejnymi wizjami ataków zombie, buntów maszyn czy katastrof przyrodniczych z pewnością sprawi, że znajdziesz wśród swoich uczniów niejednego fana tego gatunku. 

Film W nich cała nadzieja prezentuje obraz wyniszczonego wojnami klimatycznymi świata. W centrum historii znajduje się młoda dziewczyna – Ewa, mieszkająca w bazie na wzgórzu, z którego rozpościera się widok na opuszczone miasto. Towarzyszy jej Artur, robot zdeterminowany chronić ją za wszelką cenę. Łączy ich bliska relacja i zależność, która nie przypomina jednak ciepłych więzi międzyludzkich. Niezrozumienie ludzkich uczuć i bezwzględne przestrzeganie procedur przez robota narazi życie Ewy na śmiertelne niebezpieczeństwo i zmusi ją do walki o przetrwanie. Czy sztuczna inteligencja zna odpowiedź na wszystkie pytania? Czy bylibyśmy gotowi powierzyć jej nasze życie? Jak daleko może się posunąć ludzka zależność od maszyn? Jak odnaleźć w sobie chęć przetrwania w świecie, w którym nie ma ludzi?

Zapraszamy na seans wszystkie klasy szkół średnich!

Seans wprowadzi klasę w problematykę społeczną: kryzysu ekologicznego, migracji, w tym uchodźctwa klimatycznego klasowości, samotności człowieka w obliczu katastrofy ekologicznej, pozycji jednostki w świecie przyszłości, konfrontacji ze sztuczną inteligencją, ale będzie także punktem wyjścia dla dyskusji o kulturze – futurologicznych konwencjach, popkulturowych wizjach przyszłości, science-fiction. Omówienie filmu może stanowić okazję do przedstawienia uczniom licznych kontekstów kulturowych związanych z fantastyką postapokaliptyczną.   

Zobacz zwiastun filmu W nich cała nadzieja

Jakie edukacyjne tematy porusza film W nich cała nadzieja?

Fantastyka postapokaliptyczna
Seans to świetna okazja do omówienia konwencji i problematyki futurologicznych tekstów kultury. Film można interpretować w odniesieniu do takich dzieł, jak Dżuma, Nowy wspaniały świat, Igrzyska śmierci, Wall-E, Last of us itd.  

Postęp technologiczny

Film stawia pytanie o przyszłość świata oraz wpływ dynamicznego rozwoju cywilizacyjnego na życie człowieka i planety. Czy postęp technologiczny, w tym sztuczna inteligencja może przyczynić się do upadku ludzkości? Konflikt Ewy z maszyną zaprogramowaną do jej ochrony, dbającą wcześniej o jej bezpieczeństwo uwypukla zależność współczesnego człowieka od technologii. 

Ekologia i zmiany klimatyczne

Globalne ocieplenie, topnienie lądolodów, skażenie powietrza to jedne z wielu przyczyn kryzysu klimatycznego dzisiejszego świata. Na ekranie mamy okazję obserwować przyszłe losy Ziemi, zniszczonej przez długotrwałe wojny klimatyczne. Film skłania do refleksji nad odpowiedzialnością człowieka za chciwą eksploatację Ziemi.  

Rozpatrując film w kontekście odpowiedzialności człowieka za kryzys klimatyczny, warto zamówić seans ze specjalną wideoprelekcją edukacyjną o tematyce ekologicznej. 

Znaczenie relacji w życiu człowieka

Ewa to prawdopodobnie ostatni człowiek na Ziemi, długotrwała izolacja sprawia, że doskwiera jej samotność. Brak bliskości w życiu głównej bohaterki, jej dojmująca potrzeba rozmowy, powrotu do tradycji mogą zainicjować rozmowę z uczniami o zdrowiu psychicznym, poczuciu osamotnienia we współczesnym świecie oraz samotności dorastania.

Problem migracji

Film W nich cała nadzieja porusza wiele problemów społecznych i prowokuje do rozmowy o tolerancji, prawach człowieka, znaczeniu granic państwowych, migracji szczególnie w ujęciu uchodźctwa klimatycznego. Zadaje pytanie o przyszłość człowieka, także w kontekście futurystycznym zakładającym różne scenariusze dla ludzkości.

Dorastanie
Ewa jest zarówno bliska jak i daleka współczesnym nastolatkom. Niesprzyjające warunki wymuszają podporządkowanie wszystkich aspektów życia przetrwaniu – introspekcja, „ja” bohaterki zostaje zepchnięta na dalszy plan. Jednocześnie, Ewa doświadcza poczucia wyobcowania, braku wsparcia – uczuć tak charakterystycznych dla okresu dojrzewania.

Zapraszamy do zamawiania seansów filmu dla grup szkolnych

Inspiracje do przeprowadzenia lekcji po filmie znajdziesz w darmowych materiałach edukacyjnych przygotowanych przez Zespół Edukacji Multikina – POBIERZ [pdf]

 
W nich cala nadzieja

W nich cala nadzieja

Science-Fiction Od lat: 13 89 min

Więcej o filmie