Formularz Covid

Drogi Widzu,

mając na względzie bezpieczeństwo naszych klientów, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, przygotowaliśmy specjalną stronę www pozwalającą na pozostawienie danych kontaktowych. Dzięki temu będziemy mogli się z Tobą skontaktować jeśli zajdzie taka potrzeba.

Twoje dane kontaktowe będą przechowywane przez 30 dni. Nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu.

Proszę wypełnić poprawnie pole.

Proszę wypełnić poprawnie pole.

Proszę wypełnić poprawnie pole.

Proszę wypełnić poprawnie pole.

Proszę wypełnić poprawnie pole.

Proszę wypełnić poprawnie pole.

Proszę wypełnić poprawnie pole.

Administratorem danych jest Multikino S.A. z siedzibą przy ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa (dalej jako Multikino), szybki kontakt: https://multikino.pl/kontakt/. W sprawie ochrony danych osobowych prosimy kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych (IOD) korzystając z e-maila: [email protected].

Dane osobowe podawane w formularzu przetwarzane są potrzeby zapewnienia szybkiego kontaktu na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2 (dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną, co stanowi uzasadniony interes Multikina jako administratora) – dane te będą przetwarzane przez 30 dni od daty seansu.

Dane osobowe są udostępniane podmiotom, z którymi Multikino współpracuje w takich obszarach jak obsługa IT, obsługa prawna i hosting. Ponadto dane są udostępniane do Głównego Inspektora Sanitarnego oraz właściwych inspekcji sanitarnych oraz innych podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa.

W związku z przetwarzaniem przez Multikino danych osobowych, osobie podającej dane poprzez formularz przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych, prawo sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem, prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym wobec profilowania. Z powyższych uprawnień można skorzystać m.in. poprzez kontakt mailowy: [email protected]. Ponadto osobie takiej przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celu przetwarzania danych.


 

Formularz został wysłany.

Nie udało się wysłać formularza.