Więcej informacji o RODO

Obowiązek informacyjny:

Administrator danych oraz informacje kontaktowe

Administratorem danych jest Multikino S.A., ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa. Jeśli chcesz skontaktować się z nami mailowo, skorzystaj z formularza dostępnego tutaj: https://multikino.pl/kontakt

W sprawie swoich danych osobowych możesz też skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych – e-mail: [email protected]       

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

 1. rejestracji Konta użytkownika zgodnie z zapisami Regulaminu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b,
 2. jeśli kupowany jest bilet – dla celów związanych z obsłużeniem takiej transakcji i dopełnieniem wymogów prawa w tym zakresie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO,
 3. jeśli rezerwowany jest bilet – dla celów związanych z obsługą takiej rezerwacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO,
 4. otrzymywania informacji o filmach i wydarzeniach na podany e-mail – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 5. otrzymywania informacji o filmach i wydarzeniach na podany nr telefonu (w formie SMS) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 6. otrzymywania informacji dotyczących ofert wspólnych Multikina S.A. i partnerów (na podany e-mail) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 7. przetwarzania informacji dotyczących geolokalizacji w związku z prezentacją oferty - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 8. profilowania dla celów dostosowania oferty – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 9. rozpatrywania reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 10. zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO.
 11. poprawiania jakości usług Multikina S.A. poprzez zasięganie na ten temat opinii lub badanie satysfakcji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 12. analizowania sesji użytkowników na potrzeby identyfikowania błędów w działaniu serwisu www.multikino.pl – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 13. zapisania się na jednorazowy e-mailing w ramach usługi „Chcę zobaczyć” – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 14. w przypadku uczestnictwa w programie lojalnościowym - na potrzeby tego programu lojalnościowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO

Okres przez który dane będą przetwarzane

 1. rejestracja Konta użytkownika w serwisie www.multikino.pl – do czasu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych lub żądania usunięcia danych,
 2. zakup biletu i sprawozdawczość finansowa – przez okres 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego,
 3. rezerwacja biletów – do 30 dni od daty seansu, na który została zrobiona rezerwacja,
 4. informacje o filmach i wydarzeniach przesyłane na podany e-mail – do czasu wycofania zgody,
 5. informacje o filmach i wydarzeniach przesyłane na podany nr telefonu (w formie SMS) – do czasu wycofania zgody,
 6. informacje dotyczących ofert wspólnych Multikina i partnerów na podany e-mail – do czasu wycofania zgody,
 7. wykorzystywanie geolokalizacji w związku z prezentacją oferty – do czasu wycofania zgody,
 8. profilowania dla celów dostosowania oferty – do czasu wycofania zgody,
 9. rozpatrywania reklamacji – do 30 dni od daty złożenia reklamacji,
 10. zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – do czasu przedawnienia tych roszczeń zgodnie z terminami określonymi w kodeksie cywilnym,
 11. zasięganie opinii lub badanie satysfakcji w kontekście jakości usług Multikina S.A. – przez czas 2 lat,
 12. analizowania sesji użytkowników na potrzeby identyfikowania błędów w działaniu serwisu www.multikino.pl – przez czas 90 dni
 13. otrzymania jednorazowego e-mailingu w ramach usługi „Chcę zobaczyć” – do czasu zrealizowania e-mailingu.
 14.  uczestnictwa w programie lojalnościowym (na potrzeby tego programu lojalnościowego) - do czasu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych lub żądania usunięcia danych lub zakończenia programu lojalnościowego
Odbiorcy danych Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Multikino S.A., jak też podmiotom udzielającym wsparcia - na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Profilowanie Jeśli wyrazisz stosowną zgodę na profilowanie, to wówczas na podstawie informacji historycznych tj. wybieranych przez Ciebie filmów i wydarzeń na które rezerwowałeś/aś lub kupowałeś/aś bilety, przeglądanych materiałów na stronie www.multikino.pl, informacji które zamieściłeś/aś w swoim profilu będziemy w sposób zautomatyzowany prezentowali Ci spersonalizowaną ofertę np. informacje o filmach, które mogą Cię zainteresować w przyszłości, spersonalizowaną treść serwisu, itd. 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Co to jest RODO? 

RODO to skrót od Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, inny skrót często spotykany to GDPR (General Data Protection Regulation). Pełna nazwa aktu, który regulować będzie przetwarzanie danych osobowych to: „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

Główny cel wprowadzenia RODO to zmniejszenie zróżnicowania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych między poszczególnymi krajami UE  oraz zwiększenie zabezpieczeń przetwarzania ochrony danych osobowych, tak by przepisy prawa nadążały za zmieniającą się technologią.

Od kiedy RODO będzie obowiązywać?

27.04.2016r. Parlament Europejski przyjął w drodze rozporządzenia zmianę prawa o ochronie danych osobowych. Wszystkie kraje Unii Europejskiej, w tym i Polska muszą dostosować swoje prawo do nowych przepisów, które będą bezpośrednio stosowane od 25.05.2018r.

Nowe przepisy obowiązywać będą w sposób bezpośredni, co oznacza, że nie będą wymagać krajowej implementacji (wdrożenia) niezależnie od obowiązującej obecnie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, która zostanie całkowicie zmieniona celem dostosowania jej do RODO.

Co to są dane osobowe?

Są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;.

W praktyce mogą to być wszelkie dane dotyczące osoby fizycznej. Warto pamiętać, że dane osobowe możemy znaleźć nie tylko w dowodzie osobistym czy paszporcie. Danymi będą również numer telefonu czy adres email, a więc informacje, które często nie są chronione z należytą starannością.