Newsy

Zainspiruj swoich uczniów do zmiany z Personality Improvement Institute

Zapraszamy do udziału w seansach filmów Personality Improvement Institute.

Kolekcja PII jest skierowana między innymi do nauczycieli, pedagogów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów.

Istnieje możliwość organizacji pokazów w wybranych przez Państwa terminach.

W celu ustalenia szczegółów i uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do KONTAKTU.

CHARAKTERYSTYKA KOLEKCJI FILMÓW

CZĘŚĆ 1. JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ

Ilość filmów – 5.

Czas trwania filmów łącznie: 6 godz.50 min.

Część pierwsza poświęcona jest uświadomieniu odbiorcy jego potencjału rozumianego jako zasób możliwości, mocy i zdolności twórczych. Przesłanką jest twierdzenie, że potencjał tkwi w każdym człowieku, jednak jego uwolnienie jest blokowane przez fałszywe przekonania. Poznanie istoty blokady pomoże w jej usunięciu. Można to zrobić poprzez konsekwentne działanie zmierzające do rozwoju osobowości. Podstawą jest zdefiniowanie pojęcia szczęścia, dostrzeżenie własnych możliwości, poznanie cech swojej osobowości, wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz określenie wartości nadrzędnych istotnych dla wyboru dróg prowadzących do osiągnięcia życiowej satysfakcji przez konkretnego człowieka.

FILM 1. Jak być szczęśliwym

Czas trwania: 105’, występują: Adam Ferency i Jerzy Stuhr

Czym jest szczęście i od czego zależy? Czy człowiek może je osiągnąć, świadomie pracując nad satysfakcjonującą realizacją swoich celów życiowych? Czy też zależy ono od fortuny, sprzyjającego zbiegu okoliczności lub ślepego trafu?

Film pt.  W poszukiwaniu szczęścia zabiera nas w fascynującą podróż. Jej celem będzie odnalezienie odpowiedzi na pytanie, co dla pojedynczego człowieka oznacza pojęcie szczęścia. Przybliżą nas do niej rozważania o koncepcji szczęścia w różnych epokach oraz zasadach rządzących indywidualnym jego odczuwaniem. Poznamy istotną różnicę między szczęściem a sukcesem oraz sposoby pokonywania przeszkód, które mogą się pojawić na drodze do odczuwania satysfakcji życiowej. Uświadomimy sobie także znaczenie harmonii między różnymi sferami życia (osobistą, rodzinną i zawodową). Towarzyszyć nam będą liczne przykłady z biografii słynnych ludzi oraz opisy sytuacji i konkretnych zachowań. Całość niesie pozytywne przesłanie: Szczęście nie jest cudem. Bez względu na wiek i wszystko inne, póki życie trwa, mamy szansę na poprawę jego jakości.

Korzyści dla odbiorcy:

Poznanie różnorodności definicji szczęścia; pomoc w odszukaniu przesłanek pozwalających na sformułowanie własnej definicji szczęścia; możliwość zrozumienia zasad rządzących indywidualnym odczuwaniem szczęścia oraz różnicy między szczęściem a sukcesem; uzmysłowienie sobie istnienia przeszkód na drodze do szczęścia, a jednocześnie możliwości ich pokonywania; poznanie wpływu rozwoju osobistego na przeżycia traumatyczne;  poznanie sposobów radzenia sobie z odczuciami negatywnymi, takimi jak gniew lub strach przed porażką; uświadomienie sobie znaczenia harmonii między sferą osobistą (w tym duchową), rodzinną a zawodową oraz zależności między odczuwaniem szczęścia a sposobem podejmowania decyzji, zarówno w życiu prywatnym, jak i w biznesie.

FILM 2. Jak zbadać swoje możliwości

Czas trwania: 105’, występują: Danuta Stenka i Adam Ferency

„Gdybyśmy robili wszystkie rzeczy, które jesteśmy w stanie zrobić, wprawilibyśmy się w ogromne zdumienie”. W tym jednym zdaniu genialny wynalazca Thomas Edison wyraził swój podziw dla możliwości drzemiących w każdym z nas. Czy podzielamy jego pogląd? 
Zazwyczaj nie wierzymy we własne możliwości i wstrzymujemy ich rozwój, powtarzając: „Nie nadaję się do…”, „Nie potrafię…”. A przecież niezliczone przykłady wskazują, że człowiek może niewyobrażalnie wiele. Wznosi pałace i katedry, buduje tysiące kilometrów dróg i torów. Może też polecieć w kosmos czy zejść na dno oceanu. Z filmu płynie do nas bardzo dobra informacja: każdy z nas dysponuje ogromnym potencjałem. Treść filmu przekonuje też, że sami możemy uruchomić w sobie tę wewnętrzną siłę. W jaki sposób?... W taki, jaki wybierzemy spośród wielu prezentowanych w tym filmie. Odkrywanie i uruchamianie własnego potencjału może stać się fascynującą przygodą, zwłaszcza gdy nauczymy się wykorzystywać w tym celu potęgę podświadomości. 

Korzyści dla odbiorcy: 

Zapoznanie się z krótką historią cywilizacji jako wstępu do badania swoich możliwości; uświadomienie sobie istoty postępu postrzeganego jako efekt przekraczania granic możliwości przez pojedynczych ludzi, którzy potrafili wykorzystać swój potencjał; wzbudzenie i/lub umocnienie w sobie wiary we siebie poprzez pokazanie zasobów kreatywności tkwiących w człowieku (na bazie inspirujących biografii); zrozumienie sposobu funkcjonowania umysłu i ciała oraz poznanie konkretnych metod, które pozwolą w pełni wykorzystać odkryte możliwości; zrozumienie działania podświadomości i sposobów jej użycia w codziennym życiu; zdobycie praktycznej umiejętności formułowania afirmacji i włączenie afirmowania do wzmacniania poczucia własnej wartości i motywacji działania na gruncie prywatnym i zawodowym.

FILM 3. Jak poznawać siebie

Czas trwania: 70’, występują: Adam Ferency i Jerzy Stuhr

Co oznacza „poznanie siebie”? Znajomość imienia, nazwiska, daty urodzenia, upodobań?… Intuicja podpowiada, że to zdecydowanie za mało. Niezbędne staje się wnikliwe wejrzenie we własne wnętrze. Jak to jednak zrobić?
Warto odpowiedzieć sobie na pytania: „Jaki jestem?”, „Do czego mam predyspozycje?”. Zobaczymy wówczas, że posiadamy wiele cech, które możemy rozwinąć. Dostrzeżemy także te, którymi nie warto się zajmować. Dzięki temu nasz potencjał przestanie być dla nas tajemnicą i będziemy mogli skoncentrować się na jego rozwijaniu. Poznając treść filmu, dowiemy się, co składa się na osobowość i ją kształtuje, spróbujemy określić swój typ temperamentu oraz inteligencji, uświadomimy sobie także różne cechy naszej osobowości oraz jej mocne i słabe strony. Nauczymy się kształcić w sobie dobre nawyki, a pozbywać się tych złych, wpływających negatywnie na nasze życie. Zrozumiemy również, jak ważne i wzbogacające jest rozwijanie cech będących kwintesencją człowieczeństwa: empatii, altruizmu i łagodności. W realizacji tych niełatwych zadań pomoże nam bogactwo pytań, liczne odniesienia do biografii ludzi mniej i bardziej znanych, przykłady z życia, cytaty oraz opisy przydatnych narzędzi do diagnozowania osobowości, w tym unikatowego testu Clifton StrengthsFinder. 

Korzyści dla odbiorcy: 

Dzięki prostym i jasnym definicjom i opisom zrozumienie pojęć takich jak: osobowość, temperament, inteligencja, nawyki, słabe i mocne strony; zapoznanie się z różnymi metodami określania cech osobowości oraz możliwość praktycznego użycia niektórych z nich; zaznajomienie się ze skutkami badania poziomu inteligencji (dodatnimi i ujemnymi) oraz możliwość wykonania przykładowego testu badającego typ inteligencji wg teorii Howarda Gardnera; uświadomienie sobie pozytywnych i negatywnych stron własnej osobowości, uzyskanie umiejętności kształcenia  dobrych nawyków i radzenia sobie ze złymi; zrozumienie wagi empatii, altruizmu i łagodności w życiu; poznanie narzędzia do definiowania mocnych i słabych stron osobowości – Clifton StrengthsFinder. 

Film 4. Jak rozwinąć poczucie własnej wartości

Czas trwania: 68’, występują: Danuta Stenka i Adam Ferency

Czym jest poczucie własnej wartości? To wewnętrzne przekonanie o nas samych. Gdzie jest usytuowane poczucie własnej wartości, które nazywamy dojrzałym? Jego miejsce znajduje się w przestrzeni pomiędzy dwoma przeciwległymi biegunami: zakompleksieniem a zadufaniem.
Stabilne poczucie własnej wartości umacnia nasze działania na drodze do życiowej satysfakcji. Daje  siłę wewnętrzną i spokój potrzebne, by dostrzec i zacząć wykorzystywać posiadany potencjał. Praca nad poczuciem własnej wartości  trwa całe życie. Film objaśnia, jak poczucie własnej wartości wpływa na osiąganie zadowolenia, życzliwe myślenie o sobie i otoczeniu oraz w jaki sposób pomaga w uniezależnianiu się od innych. Jednocześnie daje nam do ręki wiele cennych narzędzi pracy nad uzyskaniem optymalnego poziomu poczucia własnej wartości. Ich odpowiednie zastosowanie może mieć działanie oczyszczające i zwiększające naszą akceptację siebie, może też wzmocnić pozytywne myślenie o własnych możliwościach, wyglądzie i osobowości.  

Korzyści dla odbiorcy: 

Zrozumienie roli poczucia własnej wartości (wpływ na samopoczucie, docenianie siebie, uniezależnienie się od innych) oraz sposobu, w jaki kształtuje się poczucie własnej wartości  ze szczególnym uwzględnieniem czasu dzieciństwa; uświadomienie sobie kluczowych obszarów, które warto wzmocnić, by ustawić poczucie własnej wartości na optymalnym poziomie (akceptacja siebie, dbałość o zdrowie, dbałość o psychikę); poznanie metod rozwijania cech wpływających na samoocenę oraz dostrzeżenie znaczenia sposobu formułowania wypowiedzi (dialog wewnętrzny, pozytywne myślenie); kształcenie umiejętności pozytywnego myślenia; doskonalenie afirmowania. 

Film 5. Jak odnaleźć wartości nadrzędne

Czas trwania: 70’, występują: Danuta Stenka i Adam Ferency

Wiara, mądrość, uczciwość, rodzina, odpowiedzialność, pozycja życiowa, sprawiedliwość czy rozumne działanie?… Co jest ważne dla Ciebie?… Czy potrafisz wskazać i uszeregować wartości kierujące Twoim życiem?…
Każdy z nas ma swój system wartości. Wartości nadrzędne wraz z najważniejszą z nich – nadwartością – oddziałują na naszą podświadomość i pokazują nam drogę. Pełnią w życiu taką samą funkcję jak przepisy ruchu drogowego na ulicach. Łatwo można sobie wyobrazić, co by się działo, gdyby ich nie było. Czy bez znajomości kodeksu drogowego moglibyśmy jechać płynnie i bezpiecznie? A czy płynnie i bezpiecznie moglibyśmy przejść przez życie, gdybyśmy nie kierowali się wartościami? Czy moglibyśmy właściwie wykorzystać swój potencjał? Treść Filmu pomoże nam znaleźć odpowiedzi na te pytania, rozpoznać własne wartości i ustalić ich hierarchię, a także uświadomić sobie zagrożenia wynikające z lekceważenia systemu wartości. Jednocześnie podpowie sposoby wpływania na własne postępowanie, by nie kolidowało z wartościami.
 
Korzyści dla odbiorcy: 

Zrozumienie istoty pojęć: wartość nadrzędna, system wartości oraz ich wpływu na osiągnięcie satysfakcji życiowej; poznanie historycznych zmian w rozumieniu wartości nadrzędnych; uświadomienie sobie własnych wartości nadrzędnych i ustalenie ich hierarchii (określenie nadwartości); zaznajomienie się z zagrożeniami wynikającymi z lekceważenia systemu wartości i sposobami omijania tych zagrożeń; kształcenie umiejętności świadomego wpływania na własne postępowanie z uwzględnieniem przyjętego systemu wartości.

Rekomendacje:
Komentarze

Dodaj swój komentarz do Zainspiruj swoich uczniów do zmiany z Personality Improvement Institute

Aby dodać komentarz, zaloguj się lub zarejestruj.

komentarze|0

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.